AVG 2018

AVG 2018: voldoe met SecuDoc aan de richtlijnen

De wet Algemene Verordening Gegevensbescherming, afgekort AVG 2018, is een Europese privacyverordening. Eenvoudig gezegd is de AVG 2018 een wetgeving die waarborgt dat persoonsgegevens van natuurlijke personen beschermd worden. De Autoriteit Persoonsgegevens houdt toezicht op de naleving van de verordening.

Nu de nieuwe AVG 2018 van kracht is, betekent dit voor u als ondernemer dat u een aantal zaken anders moet inrichten. Een belangrijk punt is hoe u gegevens en bestanden verstuurt. Hier stelt de AVG 2018 bepaalde eisen aan, waaraan u als ondernemer moet voldoen. Door gebruik te maken van SecuDoc voldoet u op het gebied van bestandenoverdracht aan deze eisen.

AVG 2018 en e-mailen
E-mail wordt als communicatiemiddel veel gebruikt, zowel zakelijk als privé. En dit zal de komende jaren verder groeien. Logisch dat de AVG 2018 hier extra aandacht aan besteedt. Helemaal als u zich realiseert dat onveilig e-mailgebruik verantwoordelijk is voor ongeveer veertig procent van alle datalekken. Genoeg werk aan de winkel dus.

Er doen de wildste verhalen de ronde over de AVG 2018 en de daarbij behorende sancties. Voor het versturen en opslaan van bestanden is het belangrijk dat u dit veilig, doordacht en secuur doet. U moet voor de AVG 2018 kunnen aantonen dat u valide omgaat met de gegevens die u verstuurt. Met SecuDoc gaat u de volgende gevaren te lijf:

-       Datalekken

-       Verkeerde personen mailen

-       Gehackte e-mailaccounts

-       Onbeveiligd grote bestanden versturen

-       Hacks op servers


AVG 2018 en meldplicht datalekken
Vanaf 2016 geldt er al een meldplicht bij een datalek. Deze regelgeving is als onderdeel opgenomen in de AVG 2018. De meldplicht houdt in dat organisaties direct een melding moeten doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens zodra zij een datalek hebben. Bij een datalek gaat het om toegang tot of vernietiging, wijziging of vrijkomen van persoonsgegevens bij een organisatie zonder dat dit de bedoeling is.

Ook hierbij geldt, net zoals bij de rest van de AVG 2018, voorkomen is beter dan genezen. Met SecuDoc verkleint u de kans op een datalek aanmerkelijk. Want gegevens uit patiëntdossiers, boekhouding, prijsafspraken, octrooigegevens en salarisadministratie mogen absoluut niet in verkeerde handen vallen.

SecuDoc gratis uitproberen
Ervaar nu zelf de voordelen van SecuDoc en probeer het 30 dagen gratis en zonder verplichtingen uit. Start vandaag nog met veilig grote bestanden versturen die direct aan de AVG 2018 voldoen. Hier vraagt u uw proefaccount aan.